Przez Matkę Bożą i św. Filomenę do Jezusa
– Zawierzenie się Jezusowi przez Maryję

Transmisja nabożeństwa, z dnia 31 stycznia 2017 r.,
Życzymy dobrego odbioru.

Tematem spotkania było ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję, na podstawie traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort.