Jak odmawiać

NOWENNA POMPEJAŃSKA trwa 54 dni
(3 nowenny błagalne po 9 dni każda i 3 nowenny dziękczynne po 9 dni każda). Każdego dnia, przez te 54 dni, odmawiamy trzy części różańca świętego. Przed rozpoczęciem każdej części mówimy.

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”.

Następnie podajemy INTENCJĘ (jedną, konkretną). 

Przez 27 dni (3 x 9dni) odmawiamy część błagalną nowenny i codziennie, po ukończeniu każdej części różańca świętego odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa
z Pompejów, że nigdy nie słyszano,
aby ktokolwiek z czcicieli Twoich,
z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją
o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI”. – 3 X


Przez następne 27 dni (kolejne 3 nowenny) odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej. Nadal rozpoczynając różaniec mówimy:  Ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego” i podajemy INTENCJĘ. Po ukończeniu każdej z trzech części różańca świętego odmawiamy następującą modlitwę:

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja – grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI”. – 3 X


TAJEMNICE RÓŻAŃCA

Tajemnice radosne Tajemnice bolesne Tajemnice chwalebne
1. Zwiastowanie N.M.P
2. Nawiedzenie Św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa
5. Znalezienie Pana Jezusa
1. Modlitwa w ogrójcu Pana Jezusa
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Pan Jezus dźwiga krzyż
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie N.M.P
5. Ukoronowanie N.M.P

<<Wróć>>