Koronka do Najświętszej Dziewicy

Została podana do odmawiania
w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
przez św. Ludwika Grigniona de Montforta,
składa się ona z trzech „Ojcze nasz” i dwunastu „Zdrowaś Maryjo”