Kategoria: Litania

Druga litania do Świętej Filomeny

Odmawiana codziennie w kościele św. Gerwazego w Paryżu

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników,
Święta Maryjo, Królowo Dziewic
Święta Filomeno, nagrodo za wiarę twych rodziców
Święta Filomeno, dziecko błogosławieństwa
Święta Filomeno, od wczesnej młodości miła Bogu ze względu na twą wierność
Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa
Święta Filomeno, umiłowana córko Najświętszej Maryi Panny
Święta Filomeno, wierne zwierciadło cnót Maryi
Święta Filomeno, siostro aniołów
Święta Filomeno, czysta jak gołąb
Święta Filomeno, czuła czcicielko Jezusa
Święta Filomeno, miłośniczko samotności i odsunięcia się od świata
Święta Filomeno, cicha różo dla męczeństwa
Święta Filomeno, przyjemna ofiaro przed Bogiem
Święta Filomeno, wydana wściekłości tyrana
Święta Filomeno, przy każdej męczarni niezłomna
Święta Filomeno, w więzieniu przez Boską Matkę pocieszana
Święta Filomeno, do słupa przywiązana
Święta Filomeno, jak twój Boski Oblubieniec biczowana
Święta Filomeno, gradem strzał przeszyta
Święta Filomeno, ze swych ran cudownie wyleczona
Święta Filomeno, cudownie przez aniołów nad wodą niesiona
Święta Filomeno, przez Boga od strzał rozżarzonych uchroniona
Święta Filomeno, odważnie swą głowę pod topór kata ofiarująca
Święta Filomeno, w Niebie potężna
Święta Filomeno, koroną dziewictwa i palmą męczenników przyozdobiona
Święta Filomeno, ozdobo triumfującego i walczącego Kościoła
Święta Filomeno, z wielu cudów sławna
Święta Filomeno, oko ślepych i stopo kulawych
Święta Filomeno, zdrowie beznadziejnie chorych
Święta Filomeno, pocieszycielko zmartwionych
Święta Filomeno, podporo wdów i sierot
Święta Filomeno, pomocy i ucieczko biednych
Święta Filomeno, oswobodzicielko uwięzionych
Święta Filomeno, przewodniczko podróżnych
Święta Filomeno, łaskawa opiekunko młodzieży
Święta Filomeno, złym duchom straszna
Święta Filomeno, władczyni nad mocami tej ziemi
Święta Filomeno, wierna ucieczko wszystkich, którzy cię wzywają o wstawiennictwo 
módl się za nami (powtarza się, można się modlić: módl się za (moje zdrowie itp.) lub módl się abym ….itd)
Od nieszczęścia utraty wiary,
Od zgubnej obojętności wobec religii
Od opuszczenia służby Bogu
Od miłości do świata i próżności
Od ducha pychy
Od ducha nieczystości
Od nie uporządkowanego samolubstwa
Od obawy przed ludźmi
Od niebezpieczeństwa złych zabaw
Od nieszczęścia przedkładania służby światu służbie Bogu 
zachowaj nas, święta Filomeno!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

W naszym całym utrapieniu i strachu, teraz i w godzinę śmierci naszej
Przyjdź nam z pomocą, chwalebna dziewico i męczennico, święta Filomeno! Czytaj dalej ...