Wielcy czciciele św. Filomeny

      Brak komentarzy do Wielcy czciciele św. Filomeny
Papież Leon XII

nazwał św. Filomenę wielką „taumaturgą” (posiadającą moc czynienia cudów) i zezwolił w roku 1826 na odprawianie mszy św. Filomeny w jej święto (11 sierpnia); w roku 1834 ukazał się dekret Kongregacji d/s Obrządku, który dopuścił czwarte czytanie dla brewiarza, a w roku 1837 wreszcie dekret oficjalnego wymieniania święta św. Filomeny 11 sierpnia w całej diecezji Noli.
Mówił:

„Miejcie pełne zaufanie do tej wielkiej Świętej. Uzyska dla was wszystko, o co poprosicie.”

 

Bł. Papież Pius IX

darzył św. Filomenę dziecięcą miłością. Odbył pielgrzymkę do Mugnano, aby doznać pocieszenia za gorycze swego zesłania. Zanim został papieżem doznał udrowienia za jej wstawiennictwem. Celebrował Mszę św. na tym samym ołtarzu, na którym czczone są drogocenne szczątki dziewiczej męczennicy. Na pamiątkę tej świętej podróży wielki papież zezwolił rektorom sanktuarium św. Filomeny w Mugnano na noszenie insygniów prałatów i odprawianie Mszy św. w szatach biskupich.

Nadał jej wspaniały tytuł:

„Patronka Dzieci Maryi.”

 

 

Papież Grzegorz XVI

30 stycznia 1837 roku, uroczyście wyniósł Ją na ołtarze, nadając pełne prawa jej kultowi w całym katolickim świecie po wszystkie czasy, a dzień jej wspomnienia wyznaczono na 11 sierpnia.

 

Papież Leon XIII

podniósł Bractwo Świętej Filomeny do rangi Arcybractwa i zatwierdził „sznur Świętej Filomeny”, nadając specjalne przywileje i odpusty wszystkim, którzy go noszą.

 

Św. Papież Pius X

15 grudnia 1883 r. podniósł Arcybractwo ku czci Świętej Filomeny do rangi Powszechnego Arcybractwa i mianował Świętego Jana Vianney jego patronem.
W 1912 r. zatwierdził wezwanie:

„Święta Filomeno, Patronko Dzieci Maryi, módl się za nami!”
 

 

Papież Pius VII
za jego pontyfikatu dokonano odkrycia relikwii św. Filomeny w grobach katakumbowych św. Pryscyli w 1082 r.

 

Papież Benedykt XV
będąc wielkim czcicielem św. Filomeny, rozszerzał i utrwalał jej kult na całym świecie

 

Papież Paweł VI
po reformie kalendarza liturgicznego w 1961 roku zalecał szerzyć kult św. Filomeny z dotychczasowym zapałem

 

Święty Jan Vianney
– żył w latach 1786-1859, zawsze powtarzał:

„Filomena jest wielką Świętą.”

Był wielkim czcicielem i propagatorem nabożeństwa do św. Filomeny. Medaliki błogosławione przez Niego wysyłane były do wszystkich stron Francji i stawały się kanałami niezliczonych błogosławieństw nimi obdarowanych, a uzdrowienia wszelkiego rodzaju miały miejsce dzięki użyciu oleju, który płonął dniem i nocą przed Jej figurą w kościółku w Ars, gdzie teraz znajduje się kaplica Cudotwórczyni.
Wspaniała statua Świętej Filomeny wykonana z brązu, stoi na zewnątrz w wiosce Ars.
Mówił:

„Ja cudów nie czynię! Jestem tylko biednym nieukiem, co pasał owce!… Zwróćcie się do świętej Filomeny. Ilekroć prosiłem o co Boga przez jej przyczynę, zawsze byłem wysłuchany”
 

 

Bł. Paulina Jaricot
(ur. 22 lipca 1799 zm.9 stycznia 1862)
założycielka stowarzyszenia żywego różańca, uzdrowiona za wstawiennictwem św. Filomeny,

powiedziała:

„Słyszałam jak demony mówiły podczas egzorcyzmu:
Dziewica i Męczennica, święta Filomena, jest naszym przeklętym wrogiem. Nabożeństwo do niej jest nową straszną bronią przeciw piekłu.”

Mówiła:

„Miejcie wielkie zaufanie do tej wielkiej Świętej. Uzyska dla Was wszystko o co ją poprosicie”