Urodziny świętej Filomeny

      Brak komentarzy do Urodziny świętej Filomeny

Przyjmuje się, że św. Filomena urodziła się 10 styczna 302 roku. W dniu urodzin Księżniczki Niebios podziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam tak wspaniałą orędowniczkę w naszych codziennych sprawach. Podziękujmy też świętej Filomenie, naszej Małej Wielkiej Świętej za każdą łaskę jaką dla nas wyprosiła.

      Filomena2 - Oskar Teclaf

U twych stóp święta Filomeno, składamy bukiet róż i te słowa pozdrowienia;
Bądź pozdrowiona Filomeno, anielskie Dziecię Niebios!
Bądź pozdrowiona Filomeno, perło Świętych Dziewic!
Bądź pozdrowiona Filomeno, różo oczyszczona własną krwią!
Bądź pozdrowiona Filomeno, kwiecie Męczennic, zapachu perfum Niebios!
Bądź pozdrowiona Filomeno, wzorze wiary i nadziei!
Bądź pozdrowiona Filomeno, której dobroć przyciąga wszystkie serca!
Bądź pozdrowiona Filomeno, przybądź z ciemności katakumb, by oczyścić dusze nasze!
Bądź pozdrowiona Filomeno, pełna pomocy pośredniczko cudownych wydarzeń!
Bądź pozdrowiona Filomeno, która modlisz się za nas do Jezusa i Maryi!

Chwała, miłość, honor i Błogosławieństwo

Bogu Ojcu, który wyróżnił ciebie,
Bogu Synowi, który wybrał Ciebie na swoją Oblubienicę,
Bogu Duchowi Świętemu, który prowadził i uświęcił ciebie,
Maryi Twojej Matce, która ciebie jako córkę swoją ponad wszystkie wywyższyła.

Amen.

Niech św. Filomena będzie dla nas wzorem zaufania w Boże plany, które czasem trudno nam zrozumieć. Ona pokazała, że ufając Bogu i przy pomocy Matki Najświętszej można wyjść z największej opresji i dotrzeć do wiecznej szczęśliwości w Niebie.

Święta Filomeno, wstawiaj się za nami.

Wierna Dziewico, sławiona Męczennico, za pośrednictwem której dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. Ty, która znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u Twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego Cię o litość. O wielka Święta, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie za Twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do Ciebie zanoszę………………(podaj intencję modlitwy).

Jestem całkowicie przekonany, że przez Twoje zasługi: zniesioną pogardę, lekceważenie, cierpienia i Twoją męczeńską śmierć, które zjednoczyły Ciebie z Męką i Śmiercią twego Oblubieńca, otrzymam łaski, o które błagam Ciebie i w radości serca mego dzięki składać będę Bogu, który uwielbiony przez wszystkich świętych panuje w miłosierdziu swoim teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O wielka i sławna święta, klęcząc u twych stóp przychodzę do Ciebie, aby przedstawić Ci mą gorącą prośbę. Przyjmij łaskawie modlitwę mego serca i wybłagaj mi łaski.

Święta Filomeno, módl się za mną. Chwała Ojcu…

Serce me jest niespokojne jak podczas burzy. Czuję ból mej nieudolności. Przygniata mnie nieszczęście, potrzebuję wielu łask. Pomóż mi, wysłuchaj mej modlitwy.

Święta Filomeno, módl się za mną. Chwała Ojcu…

Zmęczony, bez pociechy, pozbawiony nadziei, samotny, uciskany przez biedę, mam zaufanie do ciebie. Wysłuchaj mej prośby.

Święta Filomeno, módl się za mną. Chwała Ojcu…

Wiem, że powodem tak wielu nieszczęść są me ciężkie grzechy. Uzyskaj mi przebaczenie. Wzbudź we mnie wielką miłość do Jezusa.

Święta Filomeno, módl się za mną. Chwała Ojcu…

Święta Filomeno, spójrz na mój dom, na mą rodzinę. Patrz z łagodnym uśmiechem na swych wielbicieli. Osusz łzy wszystkich, zanurz w mym sercu promyk nadziei, wybłagaj mi i nam wszystkim pokój, zdrowie i ufność w Opatrzność Bożą. Święta Filomeno, módl się za mną. Chwała Ojcu…

Zobacz, jak wielu łask mi potrzeba. Nie opuszczaj mnie! Ty, która jesteś tak można u Boga, zabierz ode mnie wszelki smutek i beznadziejność. Obdarz światłem mą duszę, uchroń mnie od wszelkich niebezpieczeństw i uwolnij mnie od wszelkich plag. Pobłogosław mych bliskich, pobłogosław twych wielbicieli i spraw, abym otrzymał wybłaganą łaskę.

O miła Święta, nie opuszczaj mnie i módl się za mną. Chwała Ojcu…

(Następnie zmawiamy trzykrotnie:)

Przez siłę twego męczeństwa upraszam łaskę i miłosierdzie od Boga!

Zaufaj jak Ona Panu Jezusowi, a On się wszystkim zajmie.
Matko Boża Niepokalana, módl się za nami
Matko Boża Różańcowa, módl się za nami
Święta Filomeno Księżniczko Niebios, módl się za nami
Panie Jezu, Ty się wszystkim zajmij!