Serdecznie dziękuję Wam za opublikowane świadectwa.

Święty Jan Paweł II powiedział:

„Człowiek jest wielki

nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi’

Podzieliliście się z nami dobrą nowiną, o tym jak to Pan Bóg za pośrednictwem św. Filomeny i Najświętszej Marii Panny wysłuchuje zanoszonych do Niego próśb. Otworzyliście przed nami swoje serca … Pokazujecie nam, że wiara i ufność w Tego, który nas umacnia oraz modlitwa są tym czego nam potrzeba w codziennych zmaganiach z przeciwnościami losu. Na mocy otrzymanego chrztu każdy człowiek stał się uczniem – misjonarzem. Świadcząc o namacalnym oddziaływaniu Boga na nasze życie staliście się misjonarzami ewangelizującymi Lud Boży.  Jesteście dla nas inspiracją do wzrastania w wierze i gorliwszej modlitwy. Pokazujecie nam, że Bóg chce naszego szczęścia i jest tuż obok, pragnie jednak byśmy byli tego świadomi i kieruje ku nam słowa spisane przez Św. Mateusza: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.”

Proszę Was, abyście rozpalali wiarę w sobie i wśród najbliższych. Wdzięczni za otrzymane łaski idźcie przez świat pokazując miłość Boga do człowieka.  

 

Szczęść Boże

ks. Zbigniew Neumüller