Proście, a będzie Wam dane

      Brak komentarzy do Proście, a będzie Wam dane

Uczestniczymy w nabożeństwach, przychodzimy z problemami, prosimy Boga za wstawiennictwem św. Filomeny, oraz wszystkich Świętych wyniesionych na ołtarze. Jesteśmy może zniecierpliwieni chęcią uzyskania Łask Bożych.
Jednak nie od razu tak się musi stać. Do tego potrzebna jest Nam Wiara, Nadzieja i miłość (wszystko na co stać każdą każdego z nas).Poprzez swoje uczestnictwo oraz modlitwę stajemy się zauważalni w oczach Boga. I nagle w sposób nieoczekiwany nadchodzi ten moment, w którym doświadczamy, czy też otrzymujemy to o co prosimy. Sam tego doświadczyłem. Otrzymałem odpowiedź od Boga, otrzymałem to o co prosiłem. Coś co nie było możliwe już dla mnie samego. Warto być i trwać w modlitwie, jest to droga do sukcesu. Piszę ponieważ mam dług wobec Boga i chcę go spłacić poprzez danie świadectwa, które może stać się wsparciem i nadzieją dla tych, którzy może są w podobnej, beznadziejne sytuacji. BÓG SAM WYSTARCZY. Słowa Ks Zbyszka. Uwierzcie to jest prawdą. Wiara, Nadzieja i Miłość