Modlitwa przygotowawcza

      Brak komentarzy do Modlitwa przygotowawcza

Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień Twej Miłości.

Prosimy Cię, o Panie, uprzedź nas Swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelka nasza modlitwa i czynność zaczynała się zawsze od Ciebie, i tak jak przez Ciebie rozpoczęta, przez Ciebie też była skończona.

 

Amen.

 

P. Boże, wysłuchaj mej prośby o pomoc!

W. Panie! Pośpiesz mi z pomocą. Chwała Ojcu…