Przez Matkę Bożą i św. Filomenę do Jezusa
– Msza św. przebłaganiem za grzechy.

Transmisja Mszy świętej, z dnia 20 lutego 2017 r.,
Przez Matkę Bożą i św. Filomenę do Jezusa – Msza św. przebłaganiem za grzechy.

Inauguracja 33 dniowego okresu przygotowań do złożenia uroczystego Aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję

Życzymy dobrego odbioru.