Litania do Świętej Filomeny Św. Jana Vianneya

      Brak komentarzy do Litania do Świętej Filomeny Św. Jana Vianneya

Boże zmiłuj się nad nami,
Chryste , zmiłuj się nad nami ,
Boże , zmiłuj się nad nami ,
Chryste , usłysz nas ,
Ojcze z Nieba Boże , zmiłuj się nad nami ,
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami ,
Święta Trójco Jedyny Boże , zmiłuj się nad nami,
 

Święta Filomeno ,
Św. Filomeno , z chwilą poczęcia łaskami napełniona,
Św. Filomeno , wierna naśladowczyni Maryi ,
Św. Filomeno , wzorze dziewic ,
Św. Filomeno , Świątynio doskonałej wiary ,
Św. Filomeno , ożywiona zapałem do Chwały Bożej ,
Św. Filomeno, Ofiaro miłości Chrystusa,
Św. Filomeno , Przykładzie siły i wytrwałości ,
Św. Filomeno , niezwyciężona siło czystości ,
Św. Filomeno , Zwierciadło heroicznej cnotliwości ,
Św. Filomeno , wytrwała i nieustraszona w męczarniach ,
Św. Filomeno , jak Twój Niebiański Oblubieniec biczowana,
Św. Filomeno , gradem strzał przebita,
Św. Filomeno , skuta łańcuchami , przez Matkę Najświętszą pocieszana ,
Św. Filomeno , w więzieniu cudownie uzdrowiona,
Św. Filomeno , w czasie tortur przez aniołów wspierana,
Św. Filomeno , która wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego,
Św. Filomeno , która nawróciłaś świadków swego męczeństwa ,
Św. Filomeno , która znosiłaś furie swoich oprawców ,
Św. Filomeno, Opiekunko niewinnych ,
Św. Filomeno, Patronko młodzieży ,
Św. Filomeno, Ucieczko nieszczęśliwych ,
Św. Filomeno , Zdrowie chorych i słabych ,
Św. Filomeno , nowe Światło Kościoła Walczącego ,
Św. Filomeno , która zwalczasz bezbożność świata ,
Św. Filomeno , która przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania ,
Św. Filomeno , której imię sławione jest w niebie , a straszne dla piekieł ,
Św. Filomeno , wspaniałymi cudami sławiona,
Św. Filomeno , mocą Bożą wzmocniona ,
Św. Filomeno , panująca w chwale ,
Św. Filomeno , patronko Dzieci Maryi ,
Św. Filomeno , patronko Żywego Różańca, 
módl się za nami (powtarza się, można się modlić: módl się za (moje zdrowie itp.) lub módl się abym ….itd)

 

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , zachowaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzech świata , zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Filomeno
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się

 

Błagamy Cię , Panie , przez wstawiennictwo św. Filomeny , Dziewicy i Męczennicy, zawsze Ci miłej prze jej nieskalaną czystość i praktykowanie wszelkich cnót , przebacz nam grzechy nasze i udziel potrzebnych nam łask

(nazwij łaskę , której specjalnie potrzebujesz).

Amen.