Dekret z 1961 roku

      Brak komentarzy do Dekret z 1961 roku

Kongregacja d/s Obrządku opublikowała w roku 1961 dekret, w którym m.in. postanowiono skreślić święto św. Filomeny z kalendarza liturgicznego. Decyzja ta orzeka, że msza św. Filomeny – specjalnie zatwierdzona przez papieża – zostaje uchylona i zamiast tego należy używać ogólnego formularza mszalnego dla męczenników

Jednak Paweł VI zatroskanemu biskupowi z Mysore (w Mysore stoi katedra św. Filomeny) poradził: „Róbcie dalej tak jak do tej pory i nie wzburzajcie ludu!”.

Niemniej jednak ks. Arkadiusz Nocoń z rzymskiej Kongregacji Kultu Bożego podkreślić należy, ze wykreślenie świętego lub świętej z kalendarza liturgicznego z jakiegoś powodu nie oznacza bynajmniej odmawiania mu (jej) świętości, bo „kto raz został uznany za świętego i wpisany do „Martyrologium”, pozostaje świętym na zawsze, chociażby wypisano go ze wszystkich kalendarzy liturgicznychna całym świecie

Kościół nigdy nie zakazał kultu św. Filomeny.

Obecnie trwają starania o uchylenie postanowień z 1961 r. W Biskupstwie Noli święto św. Filomeny jest zaznaczone w kalendarzu diecezjalnym na 11 sierpnia.