Kategoria: Modlitwy do św. Filomeny

swfilomenaikona  Modlitwy do Św. Filomeny:

Nabożeństwo „trzech wyznań wiary”

Objawione wielebnej siostrze Marii Luizie od Jezusa przez św. Filomenę:

Pozdrawiam cię, święta Filomeno, dziewico i męczennico Jezusa Chrystusa, i błagam cię, abyś poprosiła Boga dla sprawiedliwych, aby wytrwali w swej sprawiedliwości i dzień w dzień wzrastali w cnocie.

«Wierzę…»

Pozdrawiam cię, święta Filomeno, dziewico i męczennico Jezusa Chrystusa, i błagam cię, abyś poprosiła Boga dla grzeszników, aby nawrócili się i wiedli życie w łasce.

«Wierzę…» Czytaj dalej ...

Suplika

«Supplica» oznacza po włosku to samo co «modlitwa błagalna».

W sanktuarium w Mugnano regularnie zmawiana jest modlitwa błagalna, wydrukowana poniżej.

Na życzenie rektora sanktuarium w Mugnano publikujemy ją w tym miejscu:

O wielka i sławna święta, klęcząc u twych stóp przychodzę do ciebie, aby przedstawić ci mą gorącą prośbę. Przyjmij łaskawie modlitwę mego serca i wybłagaj mi łaski.

Święta Filomeno, módl się za mną. Chwała Ojcu…

Serce me jest niespokojne jak podczas burzy. Czuję ból mej nieudolności. Przygniata mnie nieszczęście, potrzebuję wielu łask. Pomóż mi, wysłuchaj mej modlitwy. Czytaj dalej ...

Usilna modlitwa do chwalebnej dziewicy i męczennicy, św. Filomeny, aby otrzymać wszelką łaskę przez jej wstawiennictwa

Cnotliwa dziewico i niepokonana męczennico Jezusa Chrystusa, święta Filomeno! Z całkowitym oddaniem klękam pokornie przed Bogiem i proszę cię, którą wybrałem za swą pośredniczkę i kochającą patronkę, abym został zaszczycony twym wstawiennictwem u twego Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i u Maryi, jego Najświętszej Matki, jak jest to z pożytkiem dla mego zdrowia cielesnego i duchowego. Wiem, że jesteś u Nich obojga w najwyższych łaskach, tak że ci z pewnością niczego z tego, o co ich poprosisz, nie odmówią, jak tego dowodzi wiele niezliczonych cudów, które Bóg wszechmocny i miłosierny codziennie wszędzie sprawia, gdzie twe słodkie imię jest wypowiadane. Za sprawą Swej wszechmądrej Opatrzności wyznaczył i wybrał ciebie, abyś była naszą nadzieją, abyś przynosiła nam siłę, pocieszenie i pomoc w tych dokuczliwych i groźnych, niespokojnych i pełnych zgryzoty czasach! – Pałająca bezgraniczną miłością okazujesz się w szczególnie cudowny sposób działająca i pomocna dla tysięcy i jeszcze raz tysięcy. O łaskawa bohaterko i godna podziwu cudotwórczyni! Proszę cię, spójrz na mnie nędznego, jako na jedno z twych dzieci duchowych, i weź mnie w obronę przed okropnymi wrogami, którzy dziś bardziej niż kiedykolwiek grożą wściekłymi atakami i którzy dusze, okupione drogocenną krwią Zbawiciela świata, wszędzie biorą w niewolę w sposób prawie nie do przezwyciężenia i powodują bezprzykładne klęski. Ale ponieważ ty, o łaskawa patronko, tylko tym okazujesz swe dowody łaski i dobrodziejstwa, którzy wiodą życie niewinne i kochają czystość duszy i ciała, tylko tym, którzy są natchnieni czystą, żywą i czynną wiarą, chcę również, tak jak ty, która znosiłaś tyle męczarni, z miłości do Jezusa Chrystusa znosić pokornie krzyż, utrapienia i cierpienia wszelkiego rodzaju na tej dolinie płaczu. Czytaj dalej ...

Modlitwa o pomoc w potrzebie

Wierna Dziewico, sławiona Męczennico, za pośrednictwem której dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. ty, która znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego cię o litość. O wielka Święta, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie za twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do ciebie zanoszę………………(podaj intencję modlitwy). Czytaj dalej ...

Koronka do św. Filomeny

Rozpoczynamy wyznaniem wiary poprzez znak krzyża świętego.

W imię Ojca, Syna i Ducha świętego.
Amen

Potem następują trzy białe ziarnka, na których zmawiamy 3 razy Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej – w podziękowaniu za wszystkie łaski uzyskane poprzez wstawiennictwo Świętej.

Na 13 czerwonych ziarnkach, które symbolizują 13 lat jej życia, modlimy się każdorazowo:
«Bądź pozdrowiona święta Filomeno, którą po Najświętszej Maryi Pannie wyznaję jako moją orędowniczkę u Niebieskiego Oblubieńca w sprawie …. Wstawiaj się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej! Święta Filomeno, umiłowana córko Jezusa i Maryi, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy.» Czytaj dalej ...

Druga litania do Świętej Filomeny

Odmawiana codziennie w kościele św. Gerwazego w Paryżu

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników,
Święta Maryjo, Królowo Dziewic
Święta Filomeno, nagrodo za wiarę twych rodziców
Święta Filomeno, dziecko błogosławieństwa
Święta Filomeno, od wczesnej młodości miła Bogu ze względu na twą wierność
Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa
Święta Filomeno, umiłowana córko Najświętszej Maryi Panny
Święta Filomeno, wierne zwierciadło cnót Maryi
Święta Filomeno, siostro aniołów
Święta Filomeno, czysta jak gołąb
Święta Filomeno, czuła czcicielko Jezusa
Święta Filomeno, miłośniczko samotności i odsunięcia się od świata
Święta Filomeno, cicha różo dla męczeństwa
Święta Filomeno, przyjemna ofiaro przed Bogiem
Święta Filomeno, wydana wściekłości tyrana
Święta Filomeno, przy każdej męczarni niezłomna
Święta Filomeno, w więzieniu przez Boską Matkę pocieszana
Święta Filomeno, do słupa przywiązana
Święta Filomeno, jak twój Boski Oblubieniec biczowana
Święta Filomeno, gradem strzał przeszyta
Święta Filomeno, ze swych ran cudownie wyleczona
Święta Filomeno, cudownie przez aniołów nad wodą niesiona
Święta Filomeno, przez Boga od strzał rozżarzonych uchroniona
Święta Filomeno, odważnie swą głowę pod topór kata ofiarująca
Święta Filomeno, w Niebie potężna
Święta Filomeno, koroną dziewictwa i palmą męczenników przyozdobiona
Święta Filomeno, ozdobo triumfującego i walczącego Kościoła
Święta Filomeno, z wielu cudów sławna
Święta Filomeno, oko ślepych i stopo kulawych
Święta Filomeno, zdrowie beznadziejnie chorych
Święta Filomeno, pocieszycielko zmartwionych
Święta Filomeno, podporo wdów i sierot
Święta Filomeno, pomocy i ucieczko biednych
Święta Filomeno, oswobodzicielko uwięzionych
Święta Filomeno, przewodniczko podróżnych
Święta Filomeno, łaskawa opiekunko młodzieży
Święta Filomeno, złym duchom straszna
Święta Filomeno, władczyni nad mocami tej ziemi
Święta Filomeno, wierna ucieczko wszystkich, którzy cię wzywają o wstawiennictwo 
módl się za nami (powtarza się, można się modlić: módl się za (moje zdrowie itp.) lub módl się abym ….itd)
Od nieszczęścia utraty wiary,
Od zgubnej obojętności wobec religii
Od opuszczenia służby Bogu
Od miłości do świata i próżności
Od ducha pychy
Od ducha nieczystości
Od nie uporządkowanego samolubstwa
Od obawy przed ludźmi
Od niebezpieczeństwa złych zabaw
Od nieszczęścia przedkładania służby światu służbie Bogu 
zachowaj nas, święta Filomeno!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

W naszym całym utrapieniu i strachu, teraz i w godzinę śmierci naszej
Przyjdź nam z pomocą, chwalebna dziewico i męczennico, święta Filomeno! Czytaj dalej ...

Litania do Świętej Filomeny Św. Jana Vianneya

Boże zmiłuj się nad nami,
Chryste , zmiłuj się nad nami ,
Boże , zmiłuj się nad nami ,
Chryste , usłysz nas ,
Ojcze z Nieba Boże , zmiłuj się nad nami ,
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami ,
Święta Trójco Jedyny Boże , zmiłuj się nad nami,
 

Święta Filomeno ,
Św. Filomeno , z chwilą poczęcia łaskami napełniona,
Św. Filomeno , wierna naśladowczyni Maryi ,
Św. Filomeno , wzorze dziewic ,
Św. Filomeno , Świątynio doskonałej wiary ,
Św. Filomeno , ożywiona zapałem do Chwały Bożej ,
Św. Filomeno, Ofiaro miłości Chrystusa,
Św. Filomeno , Przykładzie siły i wytrwałości ,
Św. Filomeno , niezwyciężona siło czystości ,
Św. Filomeno , Zwierciadło heroicznej cnotliwości ,
Św. Filomeno , wytrwała i nieustraszona w męczarniach ,
Św. Filomeno , jak Twój Niebiański Oblubieniec biczowana,
Św. Filomeno , gradem strzał przebita,
Św. Filomeno , skuta łańcuchami , przez Matkę Najświętszą pocieszana ,
Św. Filomeno , w więzieniu cudownie uzdrowiona,
Św. Filomeno , w czasie tortur przez aniołów wspierana,
Św. Filomeno , która wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego,
Św. Filomeno , która nawróciłaś świadków swego męczeństwa ,
Św. Filomeno , która znosiłaś furie swoich oprawców ,
Św. Filomeno, Opiekunko niewinnych ,
Św. Filomeno, Patronko młodzieży ,
Św. Filomeno, Ucieczko nieszczęśliwych ,
Św. Filomeno , Zdrowie chorych i słabych ,
Św. Filomeno , nowe Światło Kościoła Walczącego ,
Św. Filomeno , która zwalczasz bezbożność świata ,
Św. Filomeno , która przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania ,
Św. Filomeno , której imię sławione jest w niebie , a straszne dla piekieł ,
Św. Filomeno , wspaniałymi cudami sławiona,
Św. Filomeno , mocą Bożą wzmocniona ,
Św. Filomeno , panująca w chwale ,
Św. Filomeno , patronko Dzieci Maryi ,
Św. Filomeno , patronko Żywego Różańca, 
módl się za nami (powtarza się, można się modlić: módl się za (moje zdrowie itp.) lub módl się abym ….itd)

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , zachowaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzech świata , zmiłuj się nad nami. Czytaj dalej ...