Modlitwa o pomoc w potrzebie

Wierna Dziewico, sławiona Męczennico, za pośrednictwem której dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. ty, która znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego cię o litość. O wielka Święta, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie za twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do ciebie zanoszę………………(podaj intencję modlitwy). Czytaj dalej ...

Koronka do św. Filomeny

Rozpoczynamy wyznaniem wiary poprzez znak krzyża świętego.

W imię Ojca, Syna i Ducha świętego.
Amen

Potem następują trzy białe ziarnka, na których zmawiamy 3 razy Ojcze nasz ku czci Trójcy Przenajświętszej – w podziękowaniu za wszystkie łaski uzyskane poprzez wstawiennictwo Świętej.

Na 13 czerwonych ziarnkach, które symbolizują 13 lat jej życia, modlimy się każdorazowo:
«Bądź pozdrowiona święta Filomeno, którą po Najświętszej Maryi Pannie wyznaję jako moją orędowniczkę u Niebieskiego Oblubieńca w sprawie …. Wstawiaj się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej! Święta Filomeno, umiłowana córko Jezusa i Maryi, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy.» Czytaj dalej ...

Druga litania do Świętej Filomeny

Odmawiana codziennie w kościele św. Gerwazego w Paryżu

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników,
Święta Maryjo, Królowo Dziewic
Święta Filomeno, nagrodo za wiarę twych rodziców
Święta Filomeno, dziecko błogosławieństwa
Święta Filomeno, od wczesnej młodości miła Bogu ze względu na twą wierność
Święta Filomeno, czysta oblubienico Jezusa
Święta Filomeno, umiłowana córko Najświętszej Maryi Panny
Święta Filomeno, wierne zwierciadło cnót Maryi
Święta Filomeno, siostro aniołów
Święta Filomeno, czysta jak gołąb
Święta Filomeno, czuła czcicielko Jezusa
Święta Filomeno, miłośniczko samotności i odsunięcia się od świata
Święta Filomeno, cicha różo dla męczeństwa
Święta Filomeno, przyjemna ofiaro przed Bogiem
Święta Filomeno, wydana wściekłości tyrana
Święta Filomeno, przy każdej męczarni niezłomna
Święta Filomeno, w więzieniu przez Boską Matkę pocieszana
Święta Filomeno, do słupa przywiązana
Święta Filomeno, jak twój Boski Oblubieniec biczowana
Święta Filomeno, gradem strzał przeszyta
Święta Filomeno, ze swych ran cudownie wyleczona
Święta Filomeno, cudownie przez aniołów nad wodą niesiona
Święta Filomeno, przez Boga od strzał rozżarzonych uchroniona
Święta Filomeno, odważnie swą głowę pod topór kata ofiarująca
Święta Filomeno, w Niebie potężna
Święta Filomeno, koroną dziewictwa i palmą męczenników przyozdobiona
Święta Filomeno, ozdobo triumfującego i walczącego Kościoła
Święta Filomeno, z wielu cudów sławna
Święta Filomeno, oko ślepych i stopo kulawych
Święta Filomeno, zdrowie beznadziejnie chorych
Święta Filomeno, pocieszycielko zmartwionych
Święta Filomeno, podporo wdów i sierot
Święta Filomeno, pomocy i ucieczko biednych
Święta Filomeno, oswobodzicielko uwięzionych
Święta Filomeno, przewodniczko podróżnych
Święta Filomeno, łaskawa opiekunko młodzieży
Święta Filomeno, złym duchom straszna
Święta Filomeno, władczyni nad mocami tej ziemi
Święta Filomeno, wierna ucieczko wszystkich, którzy cię wzywają o wstawiennictwo 
módl się za nami (powtarza się, można się modlić: módl się za (moje zdrowie itp.) lub módl się abym ….itd)
Od nieszczęścia utraty wiary,
Od zgubnej obojętności wobec religii
Od opuszczenia służby Bogu
Od miłości do świata i próżności
Od ducha pychy
Od ducha nieczystości
Od nie uporządkowanego samolubstwa
Od obawy przed ludźmi
Od niebezpieczeństwa złych zabaw
Od nieszczęścia przedkładania służby światu służbie Bogu 
zachowaj nas, święta Filomeno!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

W naszym całym utrapieniu i strachu, teraz i w godzinę śmierci naszej
Przyjdź nam z pomocą, chwalebna dziewico i męczennico, święta Filomeno! Czytaj dalej ...

Litania do Świętej Filomeny Św. Jana Vianneya

Boże zmiłuj się nad nami,
Chryste , zmiłuj się nad nami ,
Boże , zmiłuj się nad nami ,
Chryste , usłysz nas ,
Ojcze z Nieba Boże , zmiłuj się nad nami ,
Duchu Święty Boże , zmiłuj się nad nami ,
Święta Trójco Jedyny Boże , zmiłuj się nad nami,
 

Święta Filomeno ,
Św. Filomeno , z chwilą poczęcia łaskami napełniona,
Św. Filomeno , wierna naśladowczyni Maryi ,
Św. Filomeno , wzorze dziewic ,
Św. Filomeno , Świątynio doskonałej wiary ,
Św. Filomeno , ożywiona zapałem do Chwały Bożej ,
Św. Filomeno, Ofiaro miłości Chrystusa,
Św. Filomeno , Przykładzie siły i wytrwałości ,
Św. Filomeno , niezwyciężona siło czystości ,
Św. Filomeno , Zwierciadło heroicznej cnotliwości ,
Św. Filomeno , wytrwała i nieustraszona w męczarniach ,
Św. Filomeno , jak Twój Niebiański Oblubieniec biczowana,
Św. Filomeno , gradem strzał przebita,
Św. Filomeno , skuta łańcuchami , przez Matkę Najświętszą pocieszana ,
Św. Filomeno , w więzieniu cudownie uzdrowiona,
Św. Filomeno , w czasie tortur przez aniołów wspierana,
Św. Filomeno , która wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego,
Św. Filomeno , która nawróciłaś świadków swego męczeństwa ,
Św. Filomeno , która znosiłaś furie swoich oprawców ,
Św. Filomeno, Opiekunko niewinnych ,
Św. Filomeno, Patronko młodzieży ,
Św. Filomeno, Ucieczko nieszczęśliwych ,
Św. Filomeno , Zdrowie chorych i słabych ,
Św. Filomeno , nowe Światło Kościoła Walczącego ,
Św. Filomeno , która zwalczasz bezbożność świata ,
Św. Filomeno , która przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania ,
Św. Filomeno , której imię sławione jest w niebie , a straszne dla piekieł ,
Św. Filomeno , wspaniałymi cudami sławiona,
Św. Filomeno , mocą Bożą wzmocniona ,
Św. Filomeno , panująca w chwale ,
Św. Filomeno , patronko Dzieci Maryi ,
Św. Filomeno , patronko Żywego Różańca, 
módl się za nami (powtarza się, można się modlić: módl się za (moje zdrowie itp.) lub módl się abym ….itd)

Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , zachowaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzech świata , zmiłuj się nad nami. Czytaj dalej ...

Kult św. Filomeny w Polsce

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Filomeny w Gniechowicach

We wsi Gniechowice, położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie jest kościół oraz parafia pw. św. Filomeny.

 

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku

 

Natomiast w Kobyłce (miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim) znajduje się kaplica św. Filomeny wystawiona przez Wincentego Matuszewskiego w 1837.

 

W Chrząstawie Wielkiej (wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim), w polu środkowym ołtarza bocznego znajduje się jej obraz z XIX wieku. Czytaj dalej ...

Wielcy czciciele św. Filomeny

Papież Leon XII

nazwał św. Filomenę wielką „taumaturgą” (posiadającą moc czynienia cudów) i zezwolił w roku 1826 na odprawianie mszy św. Filomeny w jej święto (11 sierpnia); w roku 1834 ukazał się dekret Kongregacji d/s Obrządku, który dopuścił czwarte czytanie dla brewiarza, a w roku 1837 wreszcie dekret oficjalnego wymieniania święta św. Filomeny 11 sierpnia w całej diecezji Noli.
Mówił:

„Miejcie pełne zaufanie do tej wielkiej Świętej. Uzyska dla was wszystko, o co poprosicie.”

Sznur św. Filomeny

Pośród rozmaitych form czczenia św. Filomeny jedna jest chyba najbardziej znana: sznur św. Filomeny.

Sznur jest biało-czerwony – biała barwa przedstawia dziewictwo a czerwona męczeństwo.

Na obu końcach znajdują się węzły – symbol jej podwójnego tytułu Dziewicy i Męczennicy.

Dekret z 1961 roku

Kongregacja d/s Obrządku opublikowała w roku 1961 dekret, w którym m.in. postanowiono skreślić święto św. Filomeny z kalendarza liturgicznego. Decyzja ta orzeka, że msza św. Filomeny – specjalnie zatwierdzona przez papieża – zostaje uchylona i zamiast tego należy używać ogólnego formularza mszalnego dla męczenników

Św. Filomena o sobie

Św. Filomena wysłuchała modlitwy księdza Don Francesco di Lucia i objawiła się trzem duszom – jednej zakonnicy w ówczesnym Królestwie Neapolu i dwóm dalszym pobożnym duszom. Oto świadectwo zakonnicy z ówczesnego Królestwa Neapolu, której objawiła się św. Filomena. Relacja została przez Kościół zbadana i zaaprobowana.